2017.09.21., Máté,Mirella

Nyitva tartás

Hétfő zárva
Kedd 9–18
Szerda 9–18
Csütörtök 9–18
Péntek 9–18
Szombat 9–12

Elérhetőségeink

Helischer József Városi Könyvtár
2500 Esztergom, Bánomi út 8.
E-mail: olvszolg@vkesztergom.hu
Tel.: 33 523 170
Fax: 33 401 919

Gyermekkönyvtár

Gyermekkönyvtár

 

Pályázataink

Facebook

Számláló

Mai látogatók száma: 560
Tegnapi látogatók száma: 745
Összes látogató száma: 949247
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Projektnyitó


Kovátsné Várady Eszter igazgatóasszony beszéde az ünnepélyes projektnyitó rendezvényen 2010. június 7-én

 

„A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel” – mondta Simonyi Károly fizikus, tudós-tanár. A műveltség folyamatának zavartalan biztosítása pedig elengedhetetlen feltétele egy tudásalapú gazdaság és társadalom megvalósításának. És hogy ez hogyan érhető el? Ahogy a Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni tanácskozása kimondta: az oktatási és képzési rendszer teljes átalakítása, az egész életen át tartó tanulás kimunkálásával. Cél: a tudásalapú társadalom, a cél megvalósításának eszköze pedig az élethosszig tartó tanulás.

A könyvtárosok – évszázados hagyományaikat követve – élenjárnak a társadalom, gazdaság, a technika, a kultúra, röviden az adott kor kihívásainak gyors felismerésében, de a kihívásokra adott válaszaik, megoldásaik nem mindig tudják a tempót követni. A könyvtárosok szempontjából a XXI. századi nagy kihívás az egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) és annak támogatása. Nem könnyű megfelelni az elvárásoknak. A materiális és humán erőforrások tekintetében egyaránt lépést tartani szinte lehetetlen.

Azt hiszem, minden magyar könyvtáros számára ismertek ma már ezek a mozaikszavak: TIOP, TÁMOP – pedig eleinte igen nehéz volt magukat a kifejezéseket is megszokni, megtalálni és saját szintünkre lebontani bennük a hasznos tartalmat.

A TIOP: a Társadalmi Infrastrukturális Operatív program, és a TÁMOP: a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Ezek a programok az Európai Unió és a kormány segítségével megvalósuló hosszú távú (2008-2013) projektek konkrét stratégiai célkitűzéseket tartalmaznak egy átfogó nemzeti fejlesztési terven belül. És ezek azok a források, amelyek a mai magyar könyvtárak, könyvtárosok számára amolyan gyorssegélyt jelentenek, hogy az intézmények és a szakemberek valóban meg tudjanak felelni az újszerű elvárásoknak.

2008-ban adtunk be először pályázatot, sőt, pályázatokat, amelyek a város könyvtárának megújulását célozták. Pályázatokat, mert mind a TIOP mind a TÁMOP támogatási konstrukcióját igyekeztünk elnyerni, hogy a fejlesztés logikus és töretlen legyen. A TIOP ugyanis olyan beruházásokat jelentett volna, amely megadja a TÁMOP infrastrukturális hátterét. Ebben az esetben azonban nem jártunk sikerrel; forráshiány miatt elutasításra került TIOP pályázatunk, két ízben is. A TÁMOP pályázatot viszont, úgymond „harmadik nekifutásra”, megnyertük.

Pályázatunk címe: Eligazodás a világban – Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom. A pályázatot fenntartónk, Esztergom Város Önkormányzata készíttette el és adta be, mi, könyvtár, a kiírásnak megfelelő szakmai alapokat, elvégzendő feladatokat fogalmaztuk meg természetesen a kiírás értelmében. A projekt tekintélyes és sokat mondó pontos címe: a „Tudásdepó-Express” – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés.„ Röviden összefoglalva ezek azok az alapvető prioritások, melyek mentén összeállítottuk a pályázat tartalmát. Huszonnyolcmillió egyszáztizenötezer forint a projekt összköltsége. Időtartama: 2010. április 1-től 2012. január 15.

A kötelezően megvalósítandó tevékenységekként felsoroltak mentén haladva ismertetném röviden, mit is vállaltunk és mihez kapjuk a támogatást.

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása jegyében felvállaltuk, hogy meglévő elektronikus katalógusunkat további 40 000 dokumentum felvitelével bővítjük. Vállaltuk ezt, annak ellenére, hogy állományunk egy része még dobozban van, tehát a dobozokat egyenként kell majd ideszállítani, kicsomagolni, s a munka befejezése után visszapakolni és visszajuttatni mostani helyére. Viszont ha ezzel a munkával végzünk, elmondhatjuk, hogy teljes állományunk elérhetővé válik honlapunkon keresztül az interneten. Csatlakozhatunk az országos lelőhely-nyilvántartáshoz.

Új honlap elkészíttetését vállaltuk, melyet igyekszünk a XXI. század kívánalmainak megfelelően felépíteni. Külön figyelmet szentelünk a gyermekkönyvtári oldalnak, ahol az iskoláskorúak, tinédzserek számára igyekszünk közelebb hozni a könyvek, a könyvtár világát, mind formai, mind tartalmi szempontokat figyelembe véve – formailag színes, mozgalmas-dinamikus oldal kialakítását tervezzük, tartalmilag könyvajánlókkal, fórum-lehetőséggel, programajánlókkal tennénk változatossá az oldalt. Hangos könyvtárat is tervezünk gyengénlátóknak. Nem akarom tovább részletezni; ha az ember belenéz a neten néhány nagyobb könyvtár honlapjába, valóban vonzó, profi munkákat láthat. Elképzelésben  eddig nálunk sem volt hiány – most végre megvan az anyagi háttér is. 

Kötelezően vállalandó feladatok közül a munkatársak szaktudásának fejlesztését túl is vállaltuk – a pályázat legalább egy munkatárs továbbképzését írja elő; mi három munkatársat iskolázunk be könyvtárszakmai képzésekre.

Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése terén igyekszünk a legtöbbet tenni a pályázat szellemében. Itt had’ citáljak ismét egy idézetet, méghozzá éppen Babitstól:

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.
/Babits Mihály Ritmus a könyvről, részlet/

Most ne menjünk bele abba, hányféle és milyen megjelenési módja és eszközei van ma már a könyvnek mint fizikai produktumnak, hiszen az alexandriai könyvtártól a legmodernebb digitális könyvtárig a könyv számtalan metamorfózison ment keresztül – de a lényeg nem változott: valamennyit olvasták-olvassák. (Mellesleg /friss adat!/ havonta hozzávetőlegesen 1200 könyv jelenik meg Magyarországon – nyomtatott könyv…) Mi azon vagyunk, hogy az olvasás megmaradjon, ne adj Isten egyre népszerűbbé váljék újra, függetlenül az olvasandó szöveg fizikai megjelenésétől. A pályázat keretében gazdag programot állítottunk össze, minden korcsoport számára, hogy élménnyé tegyük, motiváljuk az olvasást. Az egészen kicsiknek Nagyi mesél majd, tizenöt alkalommal a projekt ideje alatt. Nem pusztán passzív mesehallgatás lesz ez; drámapedagógiai játékok, rajzolás, a mese újrajátszása is benne lesznek. Pályázatunk egyetlen betervezett eszközbeszerzése ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódik: lesz egy „nagyi-fotel”, a mesélő nagymama kényelmes, szép magas fotele, amit olyan jól körbe lehet ülni – és lesz 30 dr. babfotel, amiken a kicsik kényelmesen nagyi köré telepedhetnek.

A kicsit idősebb (alsós tagozatosok) korcsoportnak nyári olvasótábort vállaltunk, melynek megvalósítására június 21. és 25. között kerül sor. Természetesen az olvasás lesz a központban, de olyan ravasz módon, hogy a gyerekek észre se vegyék, mire vesszük rá őket… Közvetlen földrajzi és természeti környezetükben átélt élmények (ásványbemutató, Strázsahegy, kisvonat stb.) vezetik majd őket a betűkhöz, valamint a vendégek: Lackfi János, Agócs Írisz. Mire a tábor végén kiosztásra kerülnek az ajándékkönyvek, bízom benne, alig várják majd, hogy elolvashassák azokat.

Az ifjabb (12-15 év) tinik számára önismereti tábort vállaltunk, erre a következő nyáron kerül majd sor. E korosztály számára a legizgalmasabb, ugyanakkor legnehezebben megélhető világ saját benső világuk. A táborban ahhoz szeretnénk élményszerű útmutatót adni, hogy ebben a káoszban, aminek ők megélik korukat, milyen nagyszerű útmutató lehet egy-egy jól megválasztott olvasmány – vagy akár az önkifejezés írásos módja.

Hasonló tartalommal és céllal, csak egy-két évvel idősebb korosztálynak tervezzük a könyvtári éjszakát két alkalommal is a projekt ideje alatt, idén és jövőre. Ezen alkalmakkor a fiatalok az egész éjszakát a könyvtárban töltik, könyvekkel és könyvek között, felolvasásokkal, versmondásokkal, egymással és a meghívott vendégekkel kötetlenül beszélgetve. Hálózsákkal érkeznek – de általában elő sem veszik. Különös hangulata van egy könyvtárnak éjszaka. Meghitt és ellenállhatatlan…

Író-olvasó találkozókból is sokat vállaltunk: öt alkalmat a gyermekkönyvtárban, hat alkalmat a felnőttkönyvtárban. Ugyan író-olvasó találkozókat írtunk, de nem feltétlen a klasszikus értelembe vett írókra-költőkre, gondoltunk, inkább alkotókat mondanék. Olyan alkotókat, akiknek persze valamilyen közük van a könyvhöz, művészethez, tudományhoz. A ma délutáni alkalom e rendezvénysorozat első darabja: Balla András esztergomi fotóművész, a Magyar Fotográfiai Nagydíj 2009-es jutalmazottjának könyvbemutatójára kerül sor, Antall István, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője közreműködésével. Két hét múlva pedig a találkozók sorának következő programja: Juhász Árpád geológus, a hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja lesz a vendég. További nevekről egyelőre nem adhatok számot, de terveink szerint a következőkben elsősorban mai magyar írók és költők szerepelnek majd meghívottakként mind a gyermek- mind a felnőtt közönség számára.

Kimondottan az idősebb korosztály számára versmondóversenyt hirdetünk ez év októberében. A részvétel feltétele az ötvenedik életév betöltése. Három verssel lehet majd jelentkezni, egyetlen feltétel, hogy magyar szerzőtől legyen. Már tapasztaltuk, milyen értékek rejlenek ebben az „elfelejtett korosztály”-ban, s azt is, milyen hiteles erővel tudják azt közvetíteni.

Ismét csak a fiataloknak, középiskolásoknak vállaltunk „Lyukasóra”-sorozatot, a népszerű tévéműsor mintájára - tizennyolc alkalommal. Ennek a rendezvényfüzérnek terveink szerint állandó közönsége lesz, az esztergomi középiskolák diákjaiból. A program olvasásnépszerűsítő szerepét nem hiszem, hogy meg kell magyarázni…

Választható tevékenység volt a munkatársak nem csak szakmai, hanem nyelvi képzése is. Itt is nagyot vállaltunk: három kolléganő végez angol nyelvi tanfolyamot a projekt ideje alatt.

Szintén választható tevékenység volt, de alapvetően fontosnak tartottuk, tudniillik ez adja meg minden könyvtárnak úgymond személyes profilját: helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon. Ennek értelmében valamennyi helyismereti újságunkat elérhetővé tesszük az elkövetkező másfél évben. Nem csak kép formájában, nem pusztán archiválás, állagmegőrzés céljából, hanem, ami az egyik legfontosabb kívánalom könyvtári anyag esetében: a teljes visszakereshetőség kritériumait biztosítva.

Természetesen olvasás- és könyvtárnépszerűsítő kampányokat is terveztünk, hogy az olvasás, az esztergomi városi könyvtár és szolgáltatásainak kínálata minél több helyre és minél több módon juthasson el minél több emberhez. Tudjuk, átéljük, tapasztaljuk, hogy a manapság bennünket érő rengeteg reklám, információ jószerivel fásulttá tesz, tehát nem könnyű olyan kampányt szervezni, amely még képes érdemlegesen felkelteni a figyelmet. Ezt a munkát az esztergomi Grantours utazási iroda fogja végezni a projekt ideje alatt.

Röviden összefoglalva ezeket öleli fel az esztergomi könyvtárban most meginduló pályázati projekt. Kétségtelen, a TÁMOP pályázat fentieken túl még sok mindenre lehetőséget ad. Nekünk, az esztergomi könyvtárnak azonban az eddigiek is komoly eredményt jelentenek, és nagyon bízunk benne, hogy valóban segítséget tudunk nyújtani a világban való eligazodáshoz.

És ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik részt vettek és vesznek ebben a nem kis munkában.

Egy rövid idézettel szeretném befejezni. Sylvester János humanista tudós mondta a XVI. század elején: „Gyűjtsd a tudást, mert láthatod pusztul minden e földön, s csak a szellemi kincs élheti túl a halált!”

galéria

SZIKLA login


Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
12
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
28
 
 
30
 
 

Könyvajánló

Helyismereti újságok és könyvek

Esztergom és Vidéke
Esztergom

További digitalizált dokumentumainkról a Gyűjteményeink menüpontban lévő Digitális könyvtárban tájékozódhat!

Támogatók

Padlizsán étterem