2017.09.21., Máté,Mirella

Nyitva tartás

Hétfő zárva
Kedd 9–18
Szerda 9–18
Csütörtök 9–18
Péntek 9–18
Szombat 9–12

Elérhetőségeink

Helischer József Városi Könyvtár
2500 Esztergom, Bánomi út 8.
E-mail: olvszolg@vkesztergom.hu
Tel.: 33 523 170
Fax: 33 401 919

Gyermekkönyvtár

Gyermekkönyvtár

 

Pályázataink

Facebook

Számláló

Mai látogatók száma: 560
Tegnapi látogatók száma: 745
Összes látogató száma: 949247
Nyomtatóbarát változatPDF változat

Projektzáró


Kovátsné Várady Eszter igazgatóasszony beszéde a 2012. február 20-i projektzárón

„Akárki, aki abbahagyja a tanulást, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd”, mondta Henry Ford. Márpedig ő vitte valamire az életben.

Közhely már, projektnyitónkon is elmondtam, hogy a műveltség folyamatának zavartalan biztosítása elengedhetetlen feltétele egy tudásalapú társadalom megvalósításának. A műveltség folyamatának zavartalan biztosítása pedig az oktatási és képzési rendszer teljes átalakításával, az egész életen át tartó tanulás kimunkálásával érhető el. Cél: a tudásalapú társadalom, a cél megvalósításának eszköze pedig az élethosszig tartó tanulás.

Ennek jegyében indult meg többek között a TÁMOP: a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó Express”. Az Európai Unió és a kormány segítségével megvalósuló projektek konkrét stratégiai célkitűzéseket tartalmaznak egy átfogó nemzeti fejlesztési terven belül. Ezek olyan forrásokat jelentenek, amelyek a magyar könyvtárak számára óriási lehetőségeket kínálnak ahhoz, hogy meg tudjanak felelni az újszerű elvárásoknak.

Most lezárult pályázatunk címe: Eligazodás a világban – Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom. A pályázatot fenntartónk, Esztergom Város Önkormányzata készíttette el és adta be, mi, könyvtár, a kiírásnak megfelelő szakmai alapokat, elvégzendő feladatokat fogalmaztuk meg természetesen a kiírás értelmében. (A projekt tekintélyes és sokat mondó pontos címe: a „Tudásdepó-Express” – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés. Röviden összefoglalva ezek azok az alapvető prioritások, melyek mentén összeállítottuk a pályázat tartalmát. Huszonnyolcmillió egyszáztizenötezer forint a projekt összköltsége. Időtartama: 2010. április 1-től 2012. február 25.)

A kötelezően megvalósítandó tevékenységekként felsoroltak mentén haladva ismertetném röviden, mit valósítottunk meg az elnyert összeggel.

Felvállaltuk, hogy meglévő elektronikus katalógusunkat további 40 000 dokumentum felvitelével bővítjük. Vállaltuk ezt, annak ellenére, hogy állományunk egy része még dobozban van, tehát a dobozokat egyenként kellett ideszállítani, kicsomagolni, s a munka befejezése után visszapakolni és visszajuttatni mostani helyére. A munka sikeresen befejeződött. Hatása máris érzékelhető. Egyre több olvasó használja elektronikus katalógusunkat, s a könyvtárközi forgalmunk is nőtt. Csaknem a teljes állomány elérhetővé vált honlapunkon keresztül az interneten. Csatlakozhatunk az országos lelőhely-nyilvántartáshoz.

Új honlap elkészíttetését vállaltuk a korábbi korszerűtlen, nehezen kezelhető, statikus helyett. Könyvajánlókat készítünk hozzászólási lehetőséggel, a galériában az eddigi rendezvényeinken készült fotókat gyűjtöttük össze, az archívumban visszanézhetőek korábbi híreink, programjaink. Az oldalon aktuális híreket is olvashatnak (pl. évfordulókról, közérdekű szakmai információkról). Hírlevélküldő szolgáltatást is bevezetünk, melyben tájékoztatjuk olvasóinkat és az érdeklődőket aktuális rendezvényeinkről, új beszerzéseinkről. Itt hozzáférhetők az Esztergom és Vidéke helyismereti újság régi és újkori számai. A Szikla integrált könyvtári rendszer segítségével állományunk 24 órán keresztül elérhető, és az olvasói szolgáltatások (kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés) is rendelkezésre állnak. Külön figyelmet szenteltünk a gyermekkönyvtári oldalnak, ahol az iskoláskorúak, tinédzserek számára igyekszünk közelebb hozni a könyvek, a könyvtár világát, mind formai, mind tartalmi szempontokat figyelembe véve – formailag színes, mozgalmas-dinamikus oldal kialakítását terveztük, tartalmilag könyvajánlókkal, fórum-lehetőséggel, programajánlókkal tettük változatossá az oldalt. Elkészült a honlap „vakbarát” verziója is, valamint a tartalom angol nyelven is elérhető.

Kötelezően vállalandó feladatok közül a munkatársak szaktudásának fejlesztését túl is teljesítettük – a pályázat legalább egy munkatárs továbbképzését írta elő; mi három munkatársat iskoláztunk be könyvtárszakmai képzésekre, melynek a három kolléga eleget is tett.

Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése terén igyekeztünk a legtöbbet tenni a pályázat szellemében. Ezek voltak az ún. gyermekkönyvtári és felnőtt könyvtári kampány elemei. E kampányok voltak hivatottak felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarország Európában elfoglalt helyének záloga a lakosság kulturáltsága. Tájékozottabb, kultúrára igényesebb várospolgárokat szeretnénk nevelni. A nyilvánosság segítségével igyekeztünk az esztergomi városi könyvtár és szolgáltatásainak kínálatát minél több helyre és minél több módon minél több emberhez eljuttatni. Tudjuk, átéljük, tapasztaljuk, hogy a manapság bennünket érő rengeteg reklám, információ jószerivel fásulttá tesz, tehát nem könnyű olyan kampányt szervezni, amely még képes érdemlegesen felkelteni a figyelmet. De a projekt során, a rendezvények kapcsán tapasztalt érdeklődés arról tanúskodott, hogy sikerült.

Gazdag programot állítottunk össze, minden korcsoport számára, hogy élménnyé tegyük, motiváljuk az olvasást. Az egészen kicsiknek Nagyi mesélt, tizenöt alkalommal a projekt ideje alatt. Nem pusztán passzív mesehallgatásról szóltak ezek az alkalmak; drámapedagógiai játékok, rajzolás, a mese újrajátszása is benne volt. Pályázatunk egyetlen betervezett eszközbeszerzése ehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódott: vettünk egy ún. „nagyi-fotelt”, a mesélő nagymamának kényelmes, szép magas fotelt, amit olyan jól körbe lehet ülni a 30 db szintén a pályázat keretében vásárolt babülőkéken. Az eddig elmúlt idő már bizonyította, milyen kedvelt ülő, mászó, játszó eszközök ezek a kicsiknek!

A kicsit idősebb (alsós tagozatosok) korcsoportnak nyári olvasótábort vállaltunk. Természetesen az olvasás volt a központban, de olyan ravasz módon, hogy a gyerekek észre se vették, mire vesszük rá őket… Közvetlen földrajzi és természeti környezetükben átélt élmények (ásványbemutató, Strázsahegy, kisvonat stb.) és irányított foglalkozások vezették őket a betűkhöz.

Az ifjabb (12-15 év) tinik számára önismereti tréninget vállaltunk. E korosztály számára a legizgalmasabb, ugyanakkor legnehezebben megélhető világ saját benső világuk. A tréning öt alkalma során ahhoz igyekeztünk élményszerű útmutatót adni, hogy ebben a káoszban, aminek ők megélik korukat, milyen nagyszerű útmutató lehet egy-egy jól megválasztott olvasmány – vagy akár az önkifejezés különböző módjai mint pl. írás, játék, agyagozás.

Hasonló tartalommal és céllal, csak egy-két évvel idősebb korosztálynak terveztük a könyvtári éjszakát két alkalommal is a projekt ideje alatt. Ezen alkalmakkor a fiatalok az egész éjszakát a könyvtárban töltötték, könyvekkel és könyvek között, egymással és a meghívott vendégekkel kötetlenül beszélgetve. Természetesen nagyon sok testet-lelket élénkítő játék is segítette az ifjakat abban, hogy ne gyűrje le őket az álom hajnali 2-3 körül se… Hálózsákkal érkeztek – elő sem vették. Különös hangulata van egy könyvtárnak éjszaka. Meghitt és ellenállhatatlan…

Író-olvasó találkozókból is sokat vállaltunk: öt alkalmat a gyermekkönyvtárban, hat alkalmat a felnőtteknek. Ugyan író-olvasó találkozókat írtunk, de nem feltétlen a klasszikus értelembe vett írókra-költőkre gondoltunk, inkább alkotókat mondanék. Olyan alkotókat, akiknek persze valamilyen közük van a könyvhöz, művészethez, tudományhoz. Gyermekkönyvtárban vendégeink voltak: Nógrádi Gábor és Gergely, Varró Dániel, Szabó T. Anna, Keresztes Nagy Árpád, Berg Judit. A felnőttekhez pedig Balla András, Juhász Árpád, Kányádi Sándor, Spiró György, Dolák-Saly Róbert, Bod Péter Ákos látogattak el.

Kimondottan az idősebb korosztály számára versmondó-versenyt hirdettünk tavalyelőtt októberben. A részvétel feltétele az ötvenedik életév betöltése volt. Három magyar verssel lehetett jelentkezni. Már korábban tapasztaltuk, milyen értékek rejlenek ebben az „elfelejtett korosztály”-ban, s azt is, milyen hiteles erővel tudják azt közvetíteni. Bizonyíték volt erre a 2010-es találkozó is. Rendkívül népszerű volt az alkalom, 43-an jelentkeztek szerte az országból.

Ismét csak a fiataloknak, középiskolásoknak vállaltunk „Lyukasóra”-sorozatot, a népszerű tévéműsor mintájára – tizennyolc alkalommal. Ezzel a szórakoztató rendezvényfüzérrel az esztergomi középiskolák diákjainak juttattunk élményeket. A program olvasásnépszerűsítő szerepét nem hiszem, hogy meg kell magyarázni.

Választható tevékenység volt a munkatársak nem csak szakmai, hanem nyelvi képzése is. Itt is nagyot vállaltunk: három kolléganő végzett angol nyelvi tanfolyamot a projekt ideje alatt.

Szintén választható tevékenység volt, de alapvetően fontosnak tartottuk, tudniillik ez adja meg minden könyvtárnak úgymond személyes profilját: helytörténeti és helyismereti információk közzététele. Mára már valamennyi helyismereti újságunk elérhető az interneten, s immár honlapunkon is. Nem csak kép formájában, nem pusztán archiválás, állagmegőrzés céljából, hanem, ami az egyik legfontosabb kívánalom könyvtári anyag esetében: a teljes visszakereshetőség kritériumait biztosítva.

Felhasználóképzést is szerveztünk a projekt ideje alatt. 40 fő (jórészt idősebbek) számítógépes alapoktatását, valamint elektronikus katalógusunk használatának elsajáttítatását vállaltuk. A vállalt létszámon felül további mintegy félszázan jelentkeztek, akik képzését természetesen a projekt határidején túl is felvállaltuk.

A teljesítés további indikátorai is megfelelnek az elvárásoknak. Az olvasói létszám 850 fővel való növelését a tervidőszak alatt 899 fővel teljesítettük. A távhasználók számának növelése (telefonos, bármely számítógépes megkeresés) is jócskán meghaladja a vállalt 300-at.

Röviden összefoglalva ezeket öleli fel az esztergomi könyvtárban most lezáruló pályázati projekt. Ez itt most elég száraz felsorolásnak tűnik. Pedig sok munka van mögötte és had tegyem hozzá: rengeteg élmény. Bízvást mondhatom: nem csak 28 millió forintot, de számos tapasztalatot, élményt szerezhettünk magunk is. Csak egyetlen élményszerű benyomás a sok közül: a könyvtári éjszakán résztvevő fiatalokat nézve-hallgatva felmerült bennem: ha ők a jövő, akkor nincs mitől tartanunk.

Kétségtelen, a TÁMOP pályázat fentieken túl még sok egyébre adhatott volna alkalmat. Nekünk, az esztergomi könyvtárnak azonban az eddigiek is komoly eredményt jelentenek, és őszintén bízunk benne, hogy valóban segítséget tudtunk nyújtani a világban való eligazodáshoz. Az elmúlt hónapok során nőtt a könyvtár népszerűsége, a sokszínű kínálat nyomán nőtt a felhasználói igény a könyvtári szolgáltatások iránt. Csak remélni tudom, hogy a pályázati támogatás felhasználása után, a későbbiekben is meg tudjuk állni a helyünket.

És ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik részt vettek és ebben a nem kis munkában: fenntartónknak, a közreműködő szervezetnek, pedagógusoknak, szülőknek, vállalkozóknak, és persze, mindenekelőtt közvetlen munkatársaimnak.

Egy rövid idézettel szeretném befejezni most csakúgy, mint 2010. június 7-i projektnyitónkon. Sylvester János humanista tudós mondta a XVI. század elején: „Gyűjtsd a tudást, mert láthatod pusztul minden e földön, s csak a szellemi kincs élheti túl a halált!”

galéria

SZIKLA login


Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
12
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
28
 
 
30
 
 

Könyvajánló

Helyismereti újságok és könyvek

Esztergom és Vidéke
Esztergom

További digitalizált dokumentumainkról a Gyűjteményeink menüpontban lévő Digitális könyvtárban tájékozódhat!

Támogatók

Luigi Pizzéria