Kollégát keresünk!

Álláspályázat

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár

álláspályázatot hirdet

feldolgozó könyvtáros munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidővel)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2500, Esztergom, Bánomi u. 8.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: feldolgozás, állománygyarapítás

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

 

Jelentkezési feltételek:

· felsőfokú szakirányú végzettség

· haladó szintű számítógépes felhasználói ismeretek (előny: Szikla Integrált Könyvtári Rendszer ismerete)

· büntetlen előélet

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

· könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

· csapatmunka, együttműködés

· önálló munkavégzésre való képesség

· pontosság, alaposság

 

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:

· szakmai önéletrajz

· végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Jelentkezés és elbeszélgetés a jelöltekkel folyamatosan.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Helischer József Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2500, Esztergom, Bánomi u. 8.), vagy e-mailben az intézményvezetőnél: schmoltzmargit@vkesztergom.hu

A könyvtárról részletesebben:

www.vkesztergom.hu

https://www.facebook.com/helischerkonyvtar