Küldetésnyilatkozat

A Helischer József Városi Könyvtár Esztergom város nyilvános könyvtáraként fő feladatának azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

  • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,
  • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
  • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,
  • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak ás alkotásainak megismerését,
  • a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését,
  • a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak) ellátását,
  • a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,
  • a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,
  • a szabadidő hasznos eltöltését.