Széchenyi2020

Az Esztergomi Közösség
 „Közösségerősítő akciók és programok szervezése Esztergom területén”
című TOP-7.1.1-16-00099-1 számú CLLD Helyi Felhívása

A kedvezményezett neve: HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR, ESZTERGOM
A projekt címe: Vigyázók - összművészeti alkotókör
A szerződött támogatás összege: 2.321.220 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02358
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. 05.30.

  • A projekt célja, hogy az esztergomi művészeknek lehetőséget biztosítson a közösségépítésre, az együtt alkotásra. Mivel valamennyi művészeti ág képviselőjét invitáljuk, új, eddig nem működő kapcsolatok jöhetnek létre a városi művelődésben. Az irodalom, a képzőművészet, a zene és az előadóművészet Esztergomban élő és alkotó művészeit hívjuk közös műhelymunkára. A “Vigyázók” célkitűzése, hogy elősegítse az együtt gondolkodást a kooperációt. A párbeszéd létrejötte, közös (Esztergomról szóló) műalkotások megvalósítása, az egyes alkotók összeismertetése éppúgy célja a projektnek, mint később az elkészült munkák megmutatása a nagyközönségnek. Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár biztosítja a helyszínt a rendezvény számára. Ugyanakkor nem csupán teret kíván adni, hanem házigazdája, szellemi irányítója is szeretne lenni az eseménynek, melynek aktuális témáját kijelölve vezeti az alkotókat a közös alkotás útján.
  • A projekt hozzájárul az Esztergomi Helyi Közösség Helyi Közösségfejlesztési stratégiája megvalósításához, hiszen többféle módon is elősegíti a közösségépítést. Katalizátorként működik nem csupán a művészeti alkotások létrejöttében, de a művész-művész, a művész-Esztergom és a művész-közösség kapcsolatok kialakulásában is. Mivel valamennyi művészeti ág képviselőjét invitáljuk, új, eddig nem működő kapcsolatok jöhetnek létre a városi művelődésben. 
  • Esztergom identitásának valódi megismeréséhez nélkülözhetetlen, hogy alkotói ismerjék egymást, együtt gondolkodjanak. A közös alkotás szakmai, kulturális, művészeti „hidakat” képezhet a művészek között és ez a városnak is hasznára válik.

Széchenyi2020