Álláslehetőség

admin : 2018. 10. 15. - 12:05

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár pályázatot hirdet olvasószolgálati könyvtáros munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: Helischer József Városi Könyvtár Esztergom, 2500 Esztergom, Bánomi u. 8., telefon: 33/523-170

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakörrel kapcsolatos fő feladatok:

 • az olvasók nyilvántartásával kapcsolatos teendők elvégzése, olvasótermi szolgálat, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból, elektronikus ügyintézés, szolgáltatások ügyintézése, folyóirat rendelés, nyilvántartás,
 • a könyvtár állományának rögzítése, feltöltése a „Szikla 21” integrált könyvtárkezelő rendszerbe,
 • aktív részvétel a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában,
 • különböző társadalmi csoportok megkeresése, bevonása a könyvtári szolgáltatások lehetőségeibe,
 • folyamatos kapcsolattartás a város középiskolai oktatási intézményeivel.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • legalább egy nyelv (német) középfokú nyelvvizsgával igazolt ismerete, plusz egy küszöbszintű ismerete,
 • empátia, jó kommunikációs készség
 • számítógépes ismeret (word, excell, prezentáció készítés stb.)
 • naprakész tájékozottság könyvtári adatbázisokban
 • B-kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • fogalmazási készség (cikkírás),
 • előadói készség,
 • kreativitás (ötletek innovatív megoldásokra),
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • az iskolai végzettséget, szakmai képesítést tanúsító okirat másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovátsné Várady Eszter nyújt, a 06 30 355 56 20–as, vagy a 06 33 401 919-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Esztergom, 2500, Helischer József Városi Könyvtár, Bánomi út 8. címre történő megküldésével, illetve e-mailen: eszi@vkesztergom.hu címen

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 1.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén 2019. január 1. napjától tölthető be.