Könyvtári beszélgetések – Bogárdi Szabó István

Dátum
Bogárdi Szabó István

(Bogárdi) Szabó István, (Sárbogárd, 1956. december 14.) A „Bogárdi" nevet szülőfaluja tiszteletére vette fel, publikációit Bogárdi Szabó István néven írja. Jelenleg a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerületének püspöke. Ezt a tisztségét 2003. óta tölti be. 2015. február 25-én a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökévé választották.

Középiskolába a Debreceni Református Kollégiumba járt, 1975-ben érettségizett. 1981-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet. 1981–1982 között Fejér megye Sáregres nevű falujában szolgált segédlelkészként. 1982–83 Chicagoban MATS (Magisteri) fokozatot szerzett a McCormick teológiai szemináriumon. 1983–85 között Budapest-Józsefvárosba került, mint beosztott lelkész, majd 1997-ig a Budapest Külső-Üllői úti Missziói Egyházközséget vezette. 1994-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen teológiai doktorátust szerzett. 1997-től a Budapest Budahegyvidéki Református Egyházközség lelkészi vezetője. 1998-tól a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára, 1999-től egyetemi tanár. 2003-ban választották meg először a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé (lelkészi elnökévé). Harmadik püspöki ciklusát 2015-ben kezdte meg. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja.

forrás: wikipédia