Köztünk élnek… – Dr. Négyesi Lajos

Dátum
Dr. Négyesi Lajos

Dr. Négyesi Lajos alezredes, egyetemi adjunktus, a hadtudomány PhD doktora

Munkahelye a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadirégész, Hadszíntérkutató és Hagyományőrző Osztály vezetője

Katonai tapasztalatai: Mélységi felderítő csoportparancsnok, zászlóalj hadműveleti tiszt, hadtest mélységi főtiszt, (230 ejtőernyős ugrás) ZMNE hadtörténelem oktató, egyetemi adjunktus

Kutatási területe a középkori magyar és egyetemes hadművészet, csaták története, csata- és hadszíntérkutatás.

forrás: doktori.hu/