A történelmi regény – Könyv és politika

Dátum
A történelmi regény

A kurzus célja áttekinteni, hogy az irodalom és a politika milyen kölcsönhatásban voltak egymással a 20. században. A műveket három csoportba osztottuk: a tűrt (ellenálló irodalom), a tiltott (egy ideig betiltott könyvek) kategóriáira, illetve azokra, amelyek a politika szolgálatában álltakés forradalmi átalakulásokat eredményeztek.

Előadók: Dr. Botos Máté és Dr. Kőszeghy Miklós

„Forradalmi könyvek”, amelyek hatottak a társadalomra és a politikára

Javasolt irodalomjegyzék:

Hitler: Mein Kampf; Marx-Engels: Kommunista kiáltvány; Nyil: Cion bölcseinek jegyzőkönyvei; Mussolini: A fasizmus doktrínája; Mao: Vörös könyv; Kadhafi: Zöld könyv; Kinsey: Sexual Behaviour int he Human Male; Betty Friedman: A feminista titokzatosság; John Dewey: Demokrácia és nevelés; Marcuse: Az egydimenziós ember