Helyismereti gyűjtemény

  • A könyvtár teljességre törekvően gyűjti az Esztergomról szóló, Esztergomot megemlitő, esztergomi szerzőtől származó Esztergomban illetve bárhol kiadott irodalmat.
  • Erős válogatással gyűjti a szomszédos településekre vonatkozó irodalmat.
  • A dokumentumok tipusa kiterjed az elektronikus dokumentumokra is.
  • A helytörténeti gyűjtemény prézens állomány, nem kölcsönözhetó, csak külön vezetői engedéllyel, kutatómunkához.
  • Könyvtárunk azonban a dokumentumok nagy részéből rendelkezik kölcsönözhető példánnyal is és lehetőséget ad a helybenhasználatra, valamint a szerzői jogi előirásokat betartva másolatkészitésre is. A másolási dijakat (fénymásolat, scannelés) a mindenkori Könyvtárhasználati szabályzat irja elő.
  • A helyismereti állomány elektronikus katalógusunkba való feltöltése folyamatos. A tanulmánykötetek analitikus feltárása szélesebb körű visszakeresést tesz lehetővé.